Servisní služby

Naše nabídka v oboru výtahů dle

 • ČSN 27 4002 – provoz a servis výtahů
 • ČSN 27 4007 – prohlídky a zkoušky výtahů
PRAVIDELNÝ SERVIS (u výtahů s dopravou osob)
 • provozní (preventivní) prohlídky – interval 1 x za 14 dní
 • odborné prohlídky – interval 1 x za 3 měsíce
 • pravidelná preventivní údržba (souhrn opatření podle předem stanoveného harmonogramu pro minimalizaci poruch, zajištění bezpečnosti provozu a oddálení procesu opotřebení):
 • mazání: dle mazacího plánu
 • čištění: strojovna (elektropřístroje, výtahový stroj a příslušenství) šachta včetně prohlubně cca 1- 2 x za rok
 • seřizování: veškeré přístroje, mechanické části, spínače a pod. drobné opravy provozních poruch (do 1hod., bez nutné výměny dílu), udržování kreditu v GSM komunikaci, výměna akumulátorů nouzových zdrojů. Tyto práce jsou zpravidla účtovány v paušálních cenách s čtvrtletní (příp. měsíční) fakturací.
 • běžné opravy – odstraňování poruch nahlášených uživatelem, nebo závad zjištěných v rámci odborných prohlídek, při kterých je zpravidla nutná výměna (oprava) vadného dílu. Nástup na opravu v pracovní dny (8.00 až 16.00 h.) nejpozději do 24 hod. od nahlášení, v případě nahlášení poruchy do 14.00 hod bude oprava zahájena týž den.
 • vyprošťování osob – v nepřetržitém 24 hod. režimu vč. So a Ne – do 1 hod. od nahlášení
 • odborné zkoušky – dle ČSN 27 4007 – interval 1 x za 3 roky
 • inspekční prohlídky – interval 1 x za 6 let (provádí akreditovaný inspekční orgán zpravidla souběžně s odbornou zkouškou)
 • expresní opravy (nadstandardní služba) – v pracovní dny (16.30 – 21.00 h.), So, Ne (8. 00 – 21.00 h.) nástup do 2 hod. od nahlášení / účtována přirážka k HZS 100 %.

Další služby a práce viz oddíl Střední opravy.