Služby

 • Nové výtahy

  Dodávky a montáže nových výtahů

  Dodávka a následná montáž je realizována na základě smluv přímo se stavební firmou nebo konečným uživatelem. Jedná se o lanové (řetězové) výtahy s různým umístěním strojoven či hydraulické výtahy všech provedení (osobní i nákladní) a výrobců.

 • Střední opravy

  Modernizace, rekonstrukce

  Veškeré nově dodané výtahové díly a součásti odpovídají svým provedením současným platným
  ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2 vč. A3. Provedení modernizací a rekonstrukcí odpovídá bezpečnostním a technickým požadavkům ČSN EN 81-80 a ČSN 27 4011.

 • Servisní služby

  Dle aktuálně platných ČSN

  Provádíme pravidelný servis, provozní (preventivní), odborné prohlídky. mazání, čištění, seřizování, běžné opravy, odborné zkoušky, inspekční prohlídky a expresní opravy.

 • Vyprošťování

  v nepřetržitém 24hod. režimu

  Tel: +420 603 444 963 nebo +420 603 444 964
  v nepřetržitém 24hod. režimu včetně So a Ne do 1 hod. od nahlášení